ellvis / zeroteam / blog

ellvis(@)zeroteam(.)sk

---------------------------------------------------------------------

03.02. 2023

Dostupná literatúra pre NewBrain

  Počítač, ktorý sa nepoužíva je k ničomu. Na to, aby sa počítač používal je dobré o ňom niečo vedieť.
No a na "niečo vedieť" je dobré mať nejakú literatúru. Aj o vcelku neznámej platforme, akou NewBrain určite
je, vyšlo zopár knižiek a nájde sa aj nejaký ten časopis.

  Ja som mal šťastie a počas niekoľkých rokov sa mi podarilo zopár kníh zohnať. V podstate mám skoro všetky
"všeobecné" knihy o samotnom počítači (v zmysle, že nepojednávajú o konkrétnych interfejsoch alebo
programoch), takže nie je problém prelúskať BASIC aj operačný systém a začať počítač používať.

NewBrain Beginners Guide

  Toto je jedna z príručiek dodávaných priamo s počítačom. Beginners guide je pre úplných začiatočníkov
a prevedie človeka od pripojenia počítača k televízoru / monitoru cez nahrávanie z kazety až po príkazy
BASICu. Tie sú vysvetlené na príkladoch a na konci každej sekcie je zhrnutie. Pre nepočítačového človeka plní
svoj účel veľmi dobre. Na konci knihy je zoznam chybových hlásení (len nerozšírený systém) a index.
beginners guide obalka beginners guide obsah

NewBrain Handbook

  Toto je ďalšia príručka dodávaná priamo s počítačom. Znova popisuje celý systém, od pripojenia
k televízoru / monitoru cez vstup a výstup až po popis BASICu. Všetko je tu vysvetlené podrobnejšie, hlavne
BASIC a vstup / výstup. Túto knihu používam najčastejšie, hlavne ako referenčnú príručku. Obsahuje totiž
tiež deväť apendixov, ktoré popisujú veci ako chybové hlásenia , popis a riadiace kódy editoru, znakové sady,
hardvérovú špecifikáciu počítača a ďalšie. Na konci je tiež index.
handbook obalka handbook obsah

Getting More from your Newbrain

  Toto je jedna z mála kníh, ktoré sa dali kúpiť bežne v obchode. Je určená pre úplných začiatočníkov
a vlastne je to jedna z "Getting more from..." kníh, ktoré vyšli snáď pre každý počítač začiatkom 80. rokov.
Táto kniha obsahuje niekoľko zaujímavostí ako úplne prvá kapitola,ktorá pojednáva o tom, ako si vôbec kúpiť
NewBrain. V ďalších ôsmych kapitolách potom celkom podrobne vysvetluje BASIC na mnohých príkladoch. Ďalšia 
zaujímavosť je zoznam chybových hlásení, ktorý obsahuje aj hlásenia rozšírených modelov (s Expansion a Floppy
modulom). Kapitola 10 obsahuje niekoľko dlhších programov ako hodiny, Startrek a podobne. No a jeden
z programov, EasyPrint, je textový editor, v ktorom bola celá kniha napísaná. Myslím, že to je dostatočne 
praktický príklad využitia počítača.
more from newbrain obalka more from newbrain obsah

the New Brain Files

  K tejto knihe som prišiel prakticky náhodou, ale je to jedna z vôbec najkvalitnejších kníh, aké vyšli.
Obsahuje popis systémových zariadení tak, ako idú po sebe (device 0 je konzola, device 1 a 2 sú magnetofóny,
device 3 je jednoriadkový display (NewBrain model A/D) atď.) a ukazuje ich použitie. Čo je na tejto knihe
skvelé je hlavne to, že sa venuje aj zariadeniam, ktoré sa objavia v systéme ak sú pripojené rôzne moduly.
Na konci sú ešte výpisy zopár programov ako databáza či jednoduchý textový editor. Táto kniha je skvelá
na pochopenie ako je vlastne celý systém poskladaný dokopy. Zaujímavosťou tejto knihy je tiež to,
že sa nevyhýba popisu vecí, ktoré nefungujú tak, ako by mali, takže človek nemusí riešiť neriešitelné,
ak na niečo také narazí.
newbrain files obalka newbrain files obsah

NewBrain Software Technical Manual

  No a toto je asi najpodrobnejší pohľad do systému počítača. Obsahuje popis jednotlivých rutín v ROM,
spôsob akým sa dajú volať, popisuje využitie pamäte v rôznych situáciach, stránkovanie ROM a podobne.
Obsahuje tiež niekoľko apendixov, ktoré obsahujú informácie ako mapa využitých portov, doporučený postup ako
písať softvér kompatibilný s rozšírenými modelmi počítača a podobne. Verzia, ktorú mám je z roku 1983 a je to
posledná verzia pred krachom firmy Grundy a odpredaním celého NewBrainu firme Tradecom do Holandska. Mám
pocit (neviem to teraz dohladať), že firma Tradecom vydala ešte jednu verziu, prípadne dodatok k tejto.
technicky manual obalka technicky manual obsah

NBUG - NewBrain Users Group (1 - 6)

  NBUG bol časopis vydávaný užívateľskou skupinou okolo NewBrainu od konca roku 1983. Obsahoval výpisy
programov, popisy hardvéru (niektoré programy sa distribuovali aj ako ROM moduly), pripájanie a obsluha
tlačiarní, CP/M a podobne. Je to zaujímavý zdroj rôznorodých informácií. Mám len prvých 6 čísel (to šieste
vyšlo začiatkom roka 1985), ale predpokladám, že ich vyšlo viac.
NBUG obalky

Čo nemám

  Jedna z ďalších kníh, ktorá vyšla je NewBrain Dissected od Johna Bragu. Kniha obsahuje rôzne technické
detaily systému ako sú zariadenia, mapa pamäte a podobne. Je to veľmi dobrý doplnok ku knihe The New Brain
files. Mám len oscanovanú verziu, ale som ten typ, ktorý číta radšej z papiera než z obrazovky.

  Myslím, že na málo rozšírený a prakticky neznámy počítač je toho celkom dosť. A ak by to niekoho
zaujímalo, tak sú dostupné elektronické verzie kníh aj časopisov na newbrainemu.eu. Upozorňujem, že download
sekcia funguje až po registrácií.<-- 20230130 Aktuálny zoznam retro-hardvéru | index | 20230204 Demoscéna na Androide -->

---------------------------------------------------------------------

made by ellvis using Bluefish in 2023, RSS feed