ellvis / zeroteam / blog

ellvis(@)zeroteam(.)sk

---------------------------------------------------------------------


05.11. 2023

Cambridge Z88 a manuál

  Stretli sa mi na stole tri rôzne verzie manuálu k Z88čke, tak som sa pozrel aké sú medzi nimi rozdiely.
Z88 manuál, druhé vydanie

Z88 manuál, druhé vydanie
  Najstaršie je druhé vydanie z roku 1987. Príliš som nepátral, ale vyzerá to tak, že prvé vydanie je super
vzácne a nikto ho nemá. Tretie vydanie je z roku 1988 a je preštylizované a rozšírené oproti predošlému.
No a posledné je štvrté vydanie z roku 1990, ktoré opustilo krúžkovú väzbu a prinieslo zopár drobností oproti
vydaniu tretiemu.

  Všetky manuály obsahujú screenshoty obrazovky a tu je vidieť, že druhé vydanie popisuje staršiu verziu
operačného systému. Podľa Z88 Eprom (časopis klubu užívateľov Z88) sa prvé kusy dodávali s ROM v1.2,
tá sa ale veľmi rýchlo upgradovala na v1.41 a tá zasa na v2.0. Tieto veci sa vychytali počas predaja poštou,
od jesene 1987 sa počítač predával aj v obchodoch a tam už bola podľa všetkého ROM v2.2 a hlavne 3.0 (rozdiel
medzi nimi je len číslo verzie, 2.2 bola napálená EPROMka, v3.0 už bola v ROM). Posledná oficiálna verzia
systému bola v4.0, ktorá vyšla až po všetkých vydaniach manuálov. Ale tomu by som sa povenoval niekedy
nabudúce.

Vydanie druhé vs. vydanie tretie

  Ako som už spomínal, obe vydania popisujú inú verziu OZ (tak sa volá operačný systém). Nejdem vypisovať
úplne všetko čo sa líši, ale tu je zopár vecí:
 - popis funkcie klávesy ENTER v menu sa zmenil z DO IT na ACTION
 - pribudla klávesová skratka <>TAB pre skok na prvý slot úplne vľavo v PipeDream
 - FILER vie po novom označovať súbory aj pomocou klávesy TAB
 - pribudli zariadenia :ROM.0, :INP.0 a :OUT.0
 - zmizlo chybové hlásenie No name for save
 - zmenilo sa prednastavené chovanie pri tlači
  Príjemná zmena je aj pridanie upozornení na zopár chýb, ktoré sa v OZ stále nachádzali (napríklad nutnosť
vymazania všetkých súborov z :RAM.- pred soft resetom inak bude potrebný hard reset, ktorý vymaže všetky
dáta).
Z88 manuál, tretie vydanie

Z88 manuál, tretie vydanie
  Obe verzie manuálu zachovávajú rovnaký layout, ale tretie vydanie preformulováva a rozširuje jednotlivé
sekcie. Zaujalo ma napríklad All calculations are performed to an accuracy of nine and a half significant
figures and numbers may lie between 1e38 and 1e-38. Slovo half sa v neskorších verziách vytratilo
(predpokladám, že to malo znamenať zaokrúhlovanie čísiel po deviatom desatinnom mieste).

Tu je zopár rozdielov:
 - pri odkazovaní sa na iné kapitoly pribudli ich čísla strán
 - niektoré kapitoly sú premenované, napríklad Being non-specific na Help with searching
 - rozšírenie sekcii z pôvodných 7 na 10 presunutím článkov z Appendixov
 - niektoré sekcie sú prepracované s poprehadzovanými kapitolami
 - pribudla kapitola o editácií BASICu (obsahuje aj výpis procedúry Line Edit)
 - nová je aj poznámka o rozšírenom a nerozšírenom systéme a koľko máme miesta pre BASIC
 - prekvapivo ubudli screenshoty Page display mapy (zostal jeden z pôvodných štyroch)
 - všeobecne platí, že bolo pridaných množstvo príkladov a niektoré pôvodné boli rozšírené
 - chybové hlásenia systému boli doplnené aj o tie v BASICu
 - nastavenie hodín sa presunulo na začiatok knihy
 - BASIC teraz obsahuje aj sekciu Order of precedence v sekcii Operators
 - pribudla kapitola o použití pamäťových kariet (RAM, ROM aj EPROM)
  Spomenul som rovnaký layout, malé zmeny sú aj tu ako napríklad orámovanie tabuliek, ktoré sú teraz trochu
prehľadnejšie. Sem-tam sa objaví drobnosť ako napríklad použitie Π namiesto PI a podobne.

Štvrté vydanie

  Posledné vydanie manuálu pôsobí dojmom, že obsahuje podstatne viac informácií než tie predošlé. Nie je to
ale úplne tak, je to v podstate len mierne upravené tretie vydanie v inom formáte (dokonca aj čísla strán sú
blízko seba). Zopár rozdielov tu ale je:
 - opravených niekoľko detailov v layoute (napríklad opravená hlavička stránky v Appendixe E)
 - Z88 sa vždy píše ako Cambridge Z88
 - pribudol Appendix G - Using the mains adapter
 - kapitola o použití pamäťových kariet bola presunutá na začiatok knihy
 - úvod do BASICu spomína aplikáciu BAGZ na tvorbu ROM aplikácií priamo na Z88
  Všetky tri vydania obsahujú aj INDEX, ten je vcelku stručný v druhom vydaní, ale ostatné dve ho majú celkom
rozsiahly. Hľadanie informácií je tak o moc jednoduhšie. Všetky tri vydania ale popisujú BASIC len pomocou
zoznamu príkazov, takže slúžia skôr ako referencia, než ako učebnica; na druhú stranu najmä tretie a štvrté
vydanie obsahuje aj dostatok príkladov.
Z88 manuál, štvrté vydanie

Z88 manuál, štvrté vydanie
  Informácií o Z88 nie je až tak veľa ako okolo iných Sinclairových počítačov a tento výlet po stránkach
manuálov bol zábava. Je zaujímavé vidieť vývoj počítača, ktorý sa objavil na trhu vo februári / marci 1987
a jeho komerčná púť skončila niekde v hustých hmlách začiatku 90. rokov (Cambridge Computer Ltd sa v roku 1993
premenovala na Cambridge Industries a to je asi posledná zmienka o Z88 ako aj o celej firme).

Zopár odkazov:

Z88 EPROM: https://cambridgez88.jira.com/wiki/spaces/Z88EPR/overview
OZ versions: http://privat.bahnhof.se/wb782177/z88/z88vers.htm
Z88 User Manual, Third Edition, Additions and Corrections: http://privat.bahnhof.se/wb782177/z88/manual.htm<-- 20230518 Poznámky v počítači | index | 20231119 Disassembling 001 -->

---------------------------------------------------------------------

made by ellvis using Bluefish in 2023, RSS feed